Impressum

Ljupčac

Izdavač

PODRAVKA D.D.

Korporativni marketing
Ante Starčevića 32 48000 Koprivnica, Hrvatska

Tel.: +385 (0) 48 651 202
Fax.: +385 (0) 48 622 518

e-mail: vegeta@vegeta.hr

Web: http://www.podravka.hr/


Planiranje i produkcija

Enterwell d.o.o.

Mandaličina ulica 16,
10 000 Zagreb, Hrvatska

E-mail: info@enterwell.net
Web: enterwell.net


Copywriting

SEÑOR. CAMPAÑAS AND MORE.

Ulica kneza Višeslava 1
10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 (0) 95 5756 721
E-mail: info@senor.hr
Web: www.senor.hr

CVOKE D.O.O.

Berislavićeva 19/1
10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 (0) 91 444 5164
E-mail: info@cvoke.hr
Web: www.cvoke.hr

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010006549, OIB 18928523252, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D.Grbavac, predsjednica Uprave M. Dalić, članovi Uprave Lj. Šapina, D. Doko, M. Tadić i I. Ostojić.